Wołkońska-Lisiecka Ewa Maria TW ps. „Róża” Mordy

By | Wrzesień 29, 2014

Wołkońska-Lisiecka Ewa Maria c. Mieczysława ur. 07.10.1961 r. IPN Lu 00414/355 TW ps. „Róża” nr. rej. 6635 Mordy

Z zawodu nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pracownik Państwowego Przedszkola w Mordach na stanowisku wychowawcy. Do współpracy z SB pozyskał ją 21.03.1983 r. mł. chor. Guziak Tadeusz insp. SB Wydz. II KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju. W okresie współpracy była wynagradzana pieniężnie. W jej aktach są pokwitowania na odbiór pieniędzy za przekazywane informacje: 25.03.1983- 5000zł, 25.04.1983 – 5000zł. W jej charakterystyce wystawionej 29.03.1983 wystawionej przez mł. chor. Tadeusza Guziaka możemy przeczytać między innymi: //..//TW ps. „Róża” zawiera 03.04.1983 r. związek małżeński z obywatelem Szwecji Wołkońskim.//..//W czerwcu 1983 r. TW ps. „Róża” wyjeżdża na stałe do Szwecji gdzie będzie ubiegała się o paszport konsularny. Aktualnie w/wym. wykorzystywana jest w Sprawie Obiektowej kryptonim „Turysta” nr. ew. 2278 do rozpracowywania cudzoziemców ob. Szwecji jak i obywateli polskich tam przebywających. W związku z powyższym TW ps. „Róża” wykorzystywany jest w następujących kierunkach: – uzyskiwanie informacji operacyjnych o zachowaniu się obywateli polskich na terytorium Szwecji, – wypracowania sytuacji operacyjnych umożliwiających podejmowanie dialogów operacyjnych przez SB z cudzoziemcami oraz z wyselekcjonowani obywatelami PRL, – uzyskiwanie informacji o działalności najnowszej emigracji politycznej rekrutujących się członków b. Solidarności.//..//W okresie współpracy odbyto z TW dwa spotkania//..// Z uwagi na zmianę stałego miejsca zamieszkania planuję się po uprzednim uzgodnieniu z Dep. II i I MSW wykorzystanie jej do działań ofensywnych po zakończeniu etapu szkolenia//..//18.07.1983 ppor. Włodzimierz Wójcik insp. Wydz. II WUSW wystawił wniosek o zawieszenie współpracy z TW ps. „Róża” w uzasadnieniu, którego możemy przeczytać: //..//Od czasu wyjazdu zagranicę TW ps. „Róża” nie nawiązała kontaktu z naszą służbą, pomimo iż w tym okresie przebywała dwukrotnie na naszym terenie, co wykazała kontrola „W”. Z posiadanych informacji wynika, że TW ps. „Róża” w br. nie przyjedzie do Polski (spodziewa się dziecka). W związku z powyższym wnoszę o czasowe zawieszenie współpracy z TW ps. „Róża” do momentu nawiązania z nią kontaktu. W 1984 podczas rozmowy z ppłk. A. Pawluczukiem Z-cą Szefa WUSW ds. SBoświadczyła, że fakt współpracy z organami SB ujawniła swojemu mężowi oraz poprosiła o rozwiązanie z nią współpracy. W związku z tym postanowiono rozwiązać z nią współpracę a jej akta złożyć w archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach Teczka Pracy w kategorii B- 5 a Teczka Personalna w kategorii B-10. W archiwach IPN zachowało się 86 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jej osoby.   

Dodaj komentarz