Rydel Leszek TW ps. „Paweł” Łuków

By | Wrzesień 29, 2014

Rydel Leszek s. Józefa ur. 06.06.1962 IPN Lu 00414/566 TW ps. „Paweł” nr. rej. 7463 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Z zawodu kierowca. Do współpracy z SB pozyskał go ppor. Piotrowski Andrzej insp. Wydz. III WUSW w Chełmie podczas jego pobytu w Chełmie. Był w tym czasie zawodnikiem sekcji zapasów ZKS „Cement” w Chełmie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. W lipcu 1982r. został powołany do odbycia służby wojskowej w JW w Kołobrzegu gdzie podjął 11.10.1982r. współpracę, jako tajny współpracownik z WSW. W notce służbowej wystawionej 20.04.1983r. przez por. K. Górskiego pom. Szefa WSW w Koszalinie czytamy:

//..//Podczas odbywania służby wojskowej w Kołobrzegu od dnia 10.11.1982 podjęto współpracę z TW ps. „Paweł” nr. 58721. Do chwili przyjścia do 32pz TW „Paweł” nr. 7926 wykorzystywany był operacyjnie przez Wydz. „C” KW MO w Chełmie. Obecnie TW „Paweł” otrzymał służbowe przeniesienie celem pełnienia dalszej służby wojskowej do CWKS „Legia” Warszawa, aby trenować zapasy. Po przybyciu do klubu CWKS „Legia” i po dwutygodniowym pobycie ma skontaktować się z oficerem KW obsługującym CWKS „Legia” i podać hasło „Przesyłam pozdrowienia od wojska”, odzew „Dziękuję, co słychać w Kołobrzegu”. TW „Paweł” wykorzystany był do profilaktyki KW, nie wykonywał żadnych dodatkowych zadań. Na spotkania przychodził dość rzadko, lecz przynosił interesujące informacje z zakresu nastawienia żołnierzy do odbywających się przemian w kraju oraz współpracy gospodarczej z ZSSR. Przestrzega zasad dochowania tajności współpracy. Nadaje się do dalszego operacyjnego wykorzystani. //..//

10.05.1984r. WSW przekazało go na kontakt WUSW w Chełmie celem dalszego wykorzystania, jako TW.W styczniu 1985r. został przejęty do wykorzystania przez siedlecką SB, pracował w tym czasie, jako kierowca w PTHW w Łukowie. Był źródłem informacji na temat swojego zakładu jak i też KS „Orlęta” Łuków, którego to klubu był czynnym zawodnikiem. Od końca 1985r. na jego prośbę zawieszono z nim do maja 1987r. współprace w związku z zawarciem przez niego związku małżeńskiego i zamiarem zmiany miejsca pracy. Współpracę zakończono w sierpniu 1989 roku. We wniosku o rozwiązanie z nim współpracy, który wystawił 21.08.1989r. st. insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach K. Pliszka czytamy:

//..// Wniosek o rozwiązanie współpracy z TW ps. „Paweł” nr. 7463 TW ps. „Paweł” do współpracy został pozyskany 30 kwietnia 1981r. na zasadzie współobywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Pozyskany został przez pracownika WUSW w Chełmie. Do dalszego prowadzenia przez Wydz. III WUSW w Siedlcach został przejęty 24 stycznia 1985r. TW wykorzystywany był do uzyskiwania informacji ze środowiska sportowców i działaczy sportowych ochranianych w ramach sprawy obiektowej krypt. „Trenerzy” /WUSW w Chełmie/ oraz do sprawy obiektowej krypt. „Znicz” /WUSW w Siedlcach/. W trakcie współpracy pracownik obsługujący w Chełmie odbył z tw 5 spotkań. Po przybyciu na teren woj. siedleckiego podjęto z nim dalszą współpracę. Pracownik Wydz. III odbył z nim 9 spotkań. Źródło przekazywało informacje zarówno na piśmie jak i ustnie. Spotkania odbywano w samochodzie lub w lokalach gastronomicznych. Od 1966r. zaczął unikać spotkań z pracownikiem. W tym też roku zmienił pracę i utracił możliwości zdobywania informacji interesujących pion III. Tw wynagradzany był sześciokrotnie na ogólną kwotę 10 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę utratę możliwości operacyjnych przez tw ps. „Paweł” wnoszę o rozwiązanie z nim współpracy i złożenie materiałów w archiwum WZO z zaliczeniem: teczka personalna – kategoria B-10, teczka pracy – kategoria B-5.

W archiwach IPN znajduje się 49 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby w tym liczne pokwitowania odbioru pieniędzy.

 

 

Dodaj komentarz