Celiński Edwin Henryk TW ps. „Muzyk”Łuków

By | Wrzesień 29, 2014

Celiński Edwin Henryk s. Czesława ur. 25.01.1951 IPN Lu 00419/1788 TW ps. „Muzyk” nr. rej. 7059 Łuków

 

Kierowca taksówki o numerze 29 w Łukowie i muzyk grający w hotelu Hetman w Siedlcach. Do współpracy pozyskał go 15.03.1986 ppor. Cezary Miazek insp. SB RUSW w Łukowie na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. Do momentu zwerbowania był figurantem kwestionariusza ewidencyjnego w ramach, którego było wyjaśnienie okoliczności przedłużenia pobytu w RFN. Celem pozyskania do współpracy było zapewnienie informacji o obywatelach polskich przebywających w RFN i Berlinie Zachodnim oraz o osobach utrzymujących kontakty z cudzoziemcami oraz zdobywanie informacji o zamożniejszych mieszkańcach Łukowa. Przekazywane przez niego informacje były wykorzystywane w Sprawach Obiektowych kryptonim „Germania”, „Zoltar”, „Turysta” i „Mercedes”. Z racji swojej pracy, jako muzyk w Zajeździe „Hetman” przekazywał informacje o cudzoziemcach tam się zatrzymujących. Był kontrolowany przez TW ps. „Barbara” i „Wiesław”. Spotkania z TW odbywały się w LK kryptonim „Lotnisko”. Do 13.02.1989 odbyto z nim 19 spotkań. Współpracę zakończono 12.02.1990 r. w związku ze zmianą miejsca pracy (otworzył prywatny zakład rzemieślniczy w Łukowie). W archiwach IPN zachował się jego Teczka Personalna i Teczka Pracy razem 224 dokumenty.

Dodaj komentarz