Komorowski Andrzej TW ps. „Lala” i LK krypt. „Dworzec” Mińsk Maz.

By | Wrzesień 29, 2014

 

Komorowski Andrzej s. Juliana ur. 11.11.1933 IPN Lu 00414/571 „Lala” nr. rej.8169 właściciel LK „Dworzec” Mińsk Mazowiecki

 

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Emerytowany żołnierz LWP w stopniu ppor. w stanie spoczynku. Brat emerytowanego funkcjonariusza MO. Z zawodu stolarz-cieśla. Pracownik Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Unitra” w Warszawie. Od marca 1986r. por. Janusz Adamiec insp. gr. V RSUW w Mińsku Mazowieckim opracowywał go, jako kandydat do prowadzenia Lokalu Kontaktowego. 7 lipca 1986 roku zawarto formalną umowę na udostępnianie swojego mieszkania pracownikom SB w poniedziałki i czwartki w godzinach 9-11 i 18-20. Za użyczania swojego mieszkania był wielokrotnie wynagradzany kwotami pieniędzy od 2 do 6 tysięcy złotych. Pierwszy raz w lipcu 1986 a ostatni 20.08.1989r. Zachowały się w jego aktach liczne pokwitowania na odbiór pieniędzy. W LK „Dworzec” SB odbywała spotkania między innymi z TW „Jawor” nr. rej. 8139, TW „Krzysztof” nr. rej. 4091, TW „Grzesiek” nr. rej. 7733. Lokal ten funkcjonował od 21.04.1986 do 30.03.1989r. 21.08.1989r. por. Janusz Adamiec wystawił wniosek o zakończeniu korzystania z LK „Dworzec”. W uzasadnieniu wniosku napisał: //..//Wspomniany lokal wykorzystywany był, jako lokal kontaktowy. Na początku 1988r. wprowadziła się do lokalu jego była żona, z którą był rozwiedziony, od tego momentu rozpoczęły się między nimi różne nieporozumienia. Właściciel lokalu począł nadużywać napoje alkoholowe, z którego to powodu zawieszono korzystanie z lokalu. Po wyjeździe żony w miesiącu czerwcu 1988r. wznowiono korzystanie z lokalu. Pomimo wyjazdu zony do USA właściciel nie zaprzestał spożywania napoi alkoholowych – pije nałogowo i nie pracuje. Kompromituje się w otoczeniu swoim zachowaniem i wyglądem. Nie spełnia pozytywnych warunków przy korzystaniu z mieszkania, postępowanie jego może doprowadzić do dekonspiracji lokalu w tym także osób tam przyjmowanych. W związku z powyższym wnoszę o zakończenie korzystania z LK i proponuję złożenie teczki w archiwum Biura Wydziału „C” w kategorii B-5/z. W archiwach IPN zachowały się 74 mikrofilmy i dokumenty dotyczące jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz