Adamski Bernard TW ps. „Krokus” Węgrów

By | Wrzesień 29, 2014

Adamski Bernard S. Stanisława ur. 05.09.1950 IPN Lu 00425/1 Tw ps. „Krokus” Węgrów kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Węgrowa. Wykształcenie średnie. Zwerbowany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został 31.03.1973r. na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w 5-tym Pułku Mostowym w Modlinie. Podpisał zobowiązanie o współpracy. Współpracę zakończono 19 listopada 1974r w związku z odejściem do rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej. W archiwach IPN zachowało się 18 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz