Woźna Barbara TW ps. „Krakowska”Siedlce

By | Wrzesień 29, 2014

Woźna Barbara c. Hipolita ur. 06.06.1956 r. IPN Lu 00414/617 TW ps. „Krakowska” nr. rej. 8910 Siedlce

 

Mieszkanka Siedlec pochodząca ze Zbuczyna.. Z zawodu fryzjerka. Do współpracy z SB pozyskał ją  03.03.1988r. chor. T. Guziak insp. Wydz. III WUSW w Siedlcach na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krakowska”. Celem pozyskania było zbieranie informacji na temat Zenona Borkowskiego figuranta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Biuletyn” z racji tego, że utrzymuje towarzyskie, sąsiedzkie kontakty z rodziną figuranta i posiada możliwości kontroli osób do niego przychodzących. 4 grudnia 1989 r. wystawiono wniosek o wyeliminowanie TW ps. „Krakowska” z czynnej sieci osobowych źródeł informacji. Możemy przeczytać w nim między innymi, że://..//w trakcie współpracy z TW ps. „Krakowska” odbyto 11 spotkań. Uzyskane od TW informacje były informacjami sygnalnymi przekazywanymi ustnie. TW ps. „Krakowska” wykorzystywany był w sprawie operacyjnego rozpracowywania kryptonim „Biuletyn”. Spotkania z TW odbywane były na terenie Siedlec w godzinach 8-16. Za przekazywane informacji TW nie był wynagradzany. W stosunku do TW nie stosowano żadnej kontroli operacyjnej. W archiwach IPN zachowało się 35 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jej osoby.

Dodaj komentarz