Chojecki Paweł TW ps. „Gruby” Siedlce

By | Wrzesień 29, 2014

Chojecki Paweł s. Leopolda ur. 25.10.1961r. IPN Lu 00425/246 TW ps. „Gruby” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Siedlec. Z zawodu tokarz. Podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Koszalinie został pozyskany na zasadzie dobrowolności do współpracy z kontrwywiadem wojskowym. Współpracę zakończono 25.04.1983r. w związku z przejściem do rezerwy. W archiwach IPN zachowało się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz