Redzik Jerzy TW ps. „Bolek” Huta Dąbrowa gm. Krzywda pow. Łuków

By | Wrzesień 29, 2014

Redzik Jerzy s. Henryka ur. 12.04.1959r. IPN Lu 00414/499 TW ps. „Bolek” nr. rej. 7253 Huta Dąbrowa gm. Krzywda pow. Łuków

Z zawodu technik mechanik. Zatrudniony, jako tokarz w Hucie Szkła Kryształowego „Dąbrowa”. Do współpracy z SB został pozyskany 26.06.1984r. przez chor. B. Mateńko insp. SB z RUSW w Łukowie na zasadzie materiałów obciążających (odstąpienie od ukarania przez Kolegium ds. Wykroczeń za jazdę motocyklem pod wpływem alkoholu). Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji z Huty Szkła „Dąbrowa”, która była objęta operacyjną ochroną w ramach sprawy wycinkowej kryptonim „Budowa”. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bolek”. Za udzielane informacje był wynagradzany w formie rzeczowej (18.12.1986r. teczka skórzana o wartości 2800zł). W jego charakterystyce wystawionej 28.09.1988r. przez chor. B. Mateńkę możemy przeczytać między innymi: //..// Charakterystyka i wniosek o eliminację TW ps. „Bolek” Nr. rej. 7253 tajny współpracownik ps. „Bolek” do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został pozyskany w dniu 26 czerwca 1984 roku na podstawie materiałów obciążających /jazda motocyklem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu/. Celem jego pozyskania było zabezpieczenie dopływu informacji o Hucie Szkła Kryształowego „Dąbrowa”. Spotkania odbywane były jeden raz w miesiącu w LK krypt. „Fortepian” w Łukowie w godzinach przedpołudniowych oraz w samochodzie, w lesie w pobliżu Huty Dąbrowej po godz. 14-stej. Przekazywane przez TW informacje dotyczyły głównie faktów marnotrawstwa i niegospodarności, stosunków międzyludzkich, notowanych awariach, przestojach itp. TW „Bolek” wykorzystywany był w sprawie obiektowej krypt. „Budowa” oraz do kontroli b. figuranta kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Rudy”. W okresie dotychczasowej współpracy TW wynagradzany był jeden raz w postaci teczki skórzanej. Kontrolowany był przez TW ps. „Siwy” oraz KO „LS”, „KB”, „SL”. Przekazywane przez TW informacje nie zawierały dezinformacji. Tajnemu współpracownikowi ps. „Bolek” po raz drugi zatrzymano prawo jazdy w październiku 1987 r. za jazdę samochodem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Z w/w została przeprowadzona rozmowa podczas pozyskania na temat skutków, jakie mogą wyniknąć jadąc samochodem w stanie nietrzeźwym. Z uwagi na nieudzielenie mu pomocy w odzyskaniu prawa jazdy, zerwał całkowicie współpracę z SB. Kilkakrotne próby nawiązania z nim kontaktu nie przyniosły rezultatu. Wnioski Reasumując powyższe stwierdzam, że dalsze kontynuowanie współpracy z tą jednostką sieci jest niemożliwe. Wobec tego wnioskuję o wyeliminowanie TW ps. „Bolek” nr. rej. 7253 z czynnej sieci TW. Z uwagi na obecny stosunek TW do SB i MO uważam, że nie istnieją możliwości podjęcia do dalszej współpracy. Materiały z opracowania zostaną złożone w archiwum Sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach z przeznaczeniem do kategorii akt: – teczka personalna B-10 Z, – teczka pracy B-5 Z. Okres przechowywania mikrofilmów B-10 Z. Materiały można udostępniać bez naszej zgody innym jednostkom resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 45 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz