Kluj Adam TW ps. „Ryszard” Siedlce

By | Lipiec 10, 2014

Kluj Adam s. Franciszka ur. 24.12.1953 r. IPN Lu 00414/796 (2486/I) TW ps. „Ryszard” nr. Ew. 4919 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Pozyskany do współpracy na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństw i porządek w kraju, jako osobowe źródło informacji został podczas spotkania w Hotelu „Forum” przez por. Andrzeja Karczmarczyka Inspektora Wydz. II  5.09.1980 R. w celu wykorzystania go w Sprawie Obiektowej kryptonim „Germania” prowadzonej przez Sekcję III Wydziału II WUSW w Siedlcach z racji tego, że jako student IV roku Wydz. Melioracji Wodnych SGGW AR w Warszawie zakwalifikował się na dwumiesięczną praktykę studencka w RFN i ponadto posiada tam na stale mieszkającą w Wisbaden ciotkę pracującą tam, jako lekarz fizjoterapeuta. Miał też być wykorzystywany w kombinacji operacyjnej w stosunku do przedstawiciela RWE Tadeusza Mieleszki i Rozgłośni Radia „Polonia” w Koln Mieczysława Kominka. Osoby te poznał podczas swojego wcześniejszego pobytu w RFN z okazji wizyty tam Papieża. Plan czynności do wykonania w tej grze zaakceptował własnoręcznym podpisem. Za realizacje wyznaczonych mu zadań w RFN otrzymał następujące gratyfikacje pieniężne:

05.08.1981 r.    –           2000 zł            – wypłacił por. A. Karczmarczyk

03.03.1983       –           2000 zł            – wypłacił por. A. Karczmarczyk

30.09.1986 r.   –           5000 zł            – wypłacił kpt. A. Karczmarczyk

Na te kwoty napisał własnoręcznie pokwitowania. Ułatwiano mu też bezproblemowe otrzymywanie paszportu na wyjazdy do KKNa łączności A. Karczmarczyka pozostawał do 30.09.1986 r następnie na kontakt przejął jego st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach ppor. Włodzimierz Wójcik. W charakterystyce z 05.08.1987 r. wystawionej przez ppor. Wójcika możemy przeczytać, że: „w 1983 roku po ukończeniu studiów, jako inżynier meliorant przeprowadził się do Otwocka i podjął pracę w Centralnej Dyrekcji Okręgowej PKP w Pociągu Robót Podtorowych na stanowisku majstra. W tym okresie odbył 33 spotkania z SB przekazując na nich informacje w formie pisemnej i ustnej. Jego informacje oceniane były bardzo pozytywnie” ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz