Sajnóg Stanisław TW ps. „Pióro” Mińsk Mazowiecki

By | Maj 12, 2014

Sajnóg Stanisław s. Piotra ur. 23.03.1920 IPN Lu 00419/357 TW ps. „Pióro” Dobre pow. Mińsk Mazowiecki

 

Mieszkaniec Dobrego w pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Od 1września 1949 r. zatrudniony w Zarządzie Gminy Dobre na stanowisku referenta wojskowego.  Członek ZSL. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim. Do współpracy został zwerbowany 20.11.1950 r. przez st. Referenta PUB w Mińsku Mazowieckim Aleksandra Sojczyka na podstawie uczuć patriotycznych oraz za wynagrodzenie. Miał pomagać w rozpracowywaniu wrogich środowisk ze swojego terenu.  W okresie współpracy był wielokrotnie wynagradzany finansowo. Są w jego aktach własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy od funkcjonariuszy UB. Współpracę z nim zakończono na początku 1955 roku w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia i objęciem funkcji radnego w Gminnej Radzie w Ryni. W archiwach IPN zachowało się 17 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz