Gołębiewski Jan TW ps. „Jakub” Wodynie pow. Siedlce

By | Maj 12, 2014

Gołębiewski Jan s. Stanisława ur. 16.05.1949 IPN Lu 00414/627 TW ps. „Jakub” nr. rej. 9094 Wodynie k. Siedlec

 

Mieszkaniec Wodyń. Kierowca w Usługowej Spółdzielni Pracy w Siedlcach. Do współpracy z organami bezpieczeństwa na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju pozyskał go 05.10.1988 r. st. insp. SB Wydz. V WUSW w Siedlcach kpt. Bogdan Bala. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy.  Do lutego 1989 odbyto z TW 11 spotkań, podczas których przekazał 11 informacji, które były wykorzystane między innymi w Sprawie Obiektowej kryptonim „Spółdzielcy” i Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Redukcje”. Był kontrolowany przez TW ps. „Dziadek”.  W związku z jego wyjazdem do USA kpt. Bogdan Bala 15 października 1989 r. wystawił wniosek o rozwiązanie współpracy z TW i złożenie jego akt w archiwum sekcji „C” WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN zachowały się 44 mikrofilmy z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz