Burghardt Tadeusz TW ps. „Igor” Siedlce

By | Maj 12, 2014

Burghardt Tadeusz syn Michała ur. 13. 05. 1953 r. IPN Lu 004 14/500 i IPN Lu 00423/40 TW ps. ”Igor” nr. rej. 6975 Siedlce

Z zawodu technik hotelarstwa Wniosek o pozyskanie do współpracy, jako tw SB wystawiono 10.09. 1975 przez Wydział „B” KW MO w Wałbrzychu. Własnoręczne zobowiązanie o współpracy napisał  29. 12. 1975r. Według charakterystyk pozyskany został na zasadzie dobrowolności i ze względów finansowych. Pracował w Wałbrzychu w hotelu „Sudety”, w Jeleniej Górze w hotelu „Cieplice”, a od 1983 r. Siedlcach w hotelu „Hetman”. 28.12.1983 r. podjął współpracę z sekcją „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. Za współpracę był wielokrotnie wynagradzany pieniężnie. Zachowały się liczne pisane przez niego pokwitowania na odbiór pieniędzy np. z 25.11.1983 2000zł,18.12.1983zł 2000zł, 06.01.1984 5000zł, 28.03.1984 4000zł, 25.03.1984 2000zł, 27.12.1984. 3000zł, 07.02.1985 3000zł, 09.09.1985 4000zł, 10.05.1985 4000zł. 28.10.1985 5000zł ( w jego aktach jest dużo więcej takich pokwitowań). Współpracę zakończono 1988 r. z powodu wyjazdu z Siedlec i zmianą miejsca pracy (podjął pracę w młynie swojego ojca). 9.11.1988 r. jego akta złożono w WZO Sekcja „C” WUSW w Siedlcach. Wniosek wystawił kpt. T. Lasoń z WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN zachowało się 176 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

 

 

 

Dodaj komentarz