Borkowski Ryszard TW ps. „Grzesiek” Zaolszynie gm. Trzebieszew

By | Maj 12, 2014

Borkowski Ryszard s. Józefa 15.06.1955 IPN Lu 00414/610 TW ps. „Grzesiek” nr. rej. 6461 Zaolszynie gm. Trzebieszew

 

Właściciel prywatnego zakładu stolarskiego w Zaolszyniu gmina Trzebieszew. Do współpracy z SB pozyskał go 13.12.1982 r. por. Sławomir Łysiak kier. Sekcji VIII wydz. IV KW MO w Siedlcach r. Miał informować o osobach ze środowiska wiejskiego prowadzących działalność antypaństwową. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Pozyskany został na zasadzie materiałów kompromitujących tj. darowanie mu wykroczenia z art. 87 paragraf 1. 10.10.1985 r. kpt. Łysiak przekazał go do dalszego prowadzenia st. chor. M. Wojewódzkiemu insp. Wydz. VI siedleckiego WUSW. Jak podaje jego charakterystyka z 23.10.1989 r. do tego czasu odbył 35 spotkań, na których to przekazywał ustnie informacje. Informacje te dotyczyły w większości osób oraz sytuacji w środowisku wiejskim z rejonu Zbuczyna. Nie był wynagradzany. Był wykorzystywany w Sprawie Obiektowej kryptonim „M-12” i Sprawie Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Urna”. W związku z zawarciem związku małżeńskiego i możliwością dekonspiracji TW postanowiono rozwiązać współpracę a materiały Teczka Personalna TW i Teczka Pracy złożyć w archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN znajdują się 44 mikrofilmy dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz