Okuń Jerzy TW ps. „Zamek”Stoczek Łukowski

By | Marzec 3, 2014

Okuń Jerzy s. Ryszarda ur. 12.05.1956 w IPN Lu 00415/61 TW ps. „Zamek” Stoczek Łukowski kontrwywiad wojskowy

Pochodził ze Stoczka Łukowskiego. Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym 30.06.1976 podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Wesołej. Współpracę rozwiązano 09.09.1977 w związku z przejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajdują się mikrofilmy z akt dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz