TW „Vis”

By | Marzec 3, 2014

Głuszczak Wojciech ur. 31.05.1962 IPN Lu 00415/222 TW ps. „Vis” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Współpracował z kontrwywiadem wojskowym. Deklaracje o współpracy podpisał 22.10.1982r (odbywał w tym czasie zasadniczą służbę wojskową). Współpracę rozwiązano 16.10.1984 z powodu zwolnienia do rezerwy. W archiwach IPN znajdują się mikrofilmy dokumentów dotyczące jego osoby.

 

 

 

Dodaj komentarz