Goławski Henryk Andrzej TW ps. „Rysiek” Siedlce

By | Marzec 3, 2014

Goławski Henryk Andrzej s. Eugeniusza 19.02.1961 IPN Lu 00415/213 TW „Rysiek”- Siedlce kontrwywiad wojskowy

 

 Rolnik ze Stanina. Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym 15.07.19;82. Współpracę rozwiązano 11.04.1984 w związku z zakończeniem służby wojskowej w JW w Kwidzynie. W archiwach IPN znajdują się mikrofilmy dokumentów dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz