Dziewulski Jan TW ps. „Orkan” Siedlce

By | Marzec 3, 2014

Dziewulski Jan s. Antoniego ur. 20.10.1848 IPN Lu 00419/86 (226/I) TW ps. „Orkan” nr.rej. 1480  Siedlce

Do współpracy został pozyskany 28.08.1968 podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w Koszalinie na zasadzie dobrowolności przez st. pomocnika Szefa Wydz. I Oddział MSW w Koszalinie kpt. Zb. Tambora. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. 11.04.1970 w związku z przejściem do rezerwy współpracę zakończono. W listopadzie 1970 został przejęty na łączność Wydz. II KW MO w Warszawie a następnie RSB KP MO w Siedlcach a od 1975 KW MO w Siedlcach. Był wykorzystywany w Sprawach Obiektowych kryptonim „Sorbon”, „Afisz”, „Pająk”, „Olimpia” i rozpracowywania figuranta kryptonim „Hazard”. (0d 1970 roku był pracownikiem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Siedlcach). Był wielokrotnie wynagradzany pieniężnie kwotami od 100 do 800 zł. Zachowały się własnoręcznie pisane pokwitowania na następujące kwoty: 12.12.1969 – 200zł, 12.02.1970 – 200zł, 23.02.1970 – 500zł, 24.04.1970 – 200zł,27.04.1970 – 250zł, 31.08.1970 – 150 zł, 01.12.1970 – 300zł, 13.12.1070 – 100zł, 30.12.1970 – 500zł, 05.04.1971 – 500zł, 16.07.1971 – 500zł, 19.08.1971 – 800zł, 10.04.1973 – 500zł, 24.01.1975 – 210zł, 07.11.1975 – 500zł, 12.04.1976 – 500zł, 30.06.1976 – 500zł, 24.12.1976 – 500zł. Do 28 lutego 1972 odbyto z nim 18 spotkań, podczas których przekazał 18 informacji pisemnych o znacznej wartości operacyjnej. Kierunkowy plan jego wykorzystywania z 1974 roku zakładał wykorzystywanie jego informacji do SO „Olimp II” w celu rozpracowywania duszpasterstwa akademickiego i personalnie księdza Stefana Kornasa i osób wywodzących się z grona pracowników WSN. W Siedlcach prowadzili go kpt, Z. Chalimoniuk i st. kapral Zenon Kosmalski z Referatu SB KP MO.  Do 22.09.1976 odbyto z TW ok. 50 spotkań. Był kontrolowany przez TW ps. „Student”, „Mały” i KO „AN”.W związku z tym, że TW ma zamiar wstąpić w szeregi PZPR st. Insp. Wydz. III KW MO w Siedlcach st. sierż. J. Zawistowski 09.08.1978 wystawił wniosek o przerejestrowanie z TW na KO. W jego aktach w IPN zachowało się 89 dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Personalna TW.

Dodaj komentarz