Trębicki Paweł TW ps. „Ogień” Siedlce

By | Marzec 3, 2014

Trębicki Paweł s Lucjana ur. 28.04.1955 IPN Lu 00415/63 TW ps. „Ogień” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym 11.01.1976 podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej w Bezwoli. Współpracę zakończono 24.10.1978 w związku z przejściem do rezerwy. W zasobach IPN znajdują się mikrofilmy dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz