Lewartowski Andrzej TW ps. „Czarny” Wojcieszków woj. siedleckie

By | Marzec 3, 2014

Lewartowski Andrzej s. Jana 26.01.1952 IPN LU 00415/75 TW „Czarny” Wojcieszków w woj. siedleckiE

Zwerbowany w wojsku do współpracy z kontrwywiadem wojskowym z WSW w Lublinie. Prowadził go ppor. Kosiak Eugeniusz od 16.12.1976 do 28.09.1977 a od 28.09.1977 do 8.09.1978 ppor. A. Grad Współpracę rozwiązano 8.09.1978 w związku z zakończeniem służby wojskowej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego pod groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności karno-sądowej jak za rozgłaszanie tajemnicy państwowej. W archiwach IPN zachowały się 10 mikrofilmów zawierające dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz