Gałachowska Halina Zofia TW ps. „Zofia” Siedlce

By | Marzec 2, 2014

  Gałachowska Halina Zofia c. Stanisława ur. 27.03.1952 IPN Lu 00414/258 (1623/I) TW „Zofia” nr. rej. 2328 Siedlce

 

Pracownik ekspozytury Biura Turystycznego „Orbis” w Siedlcach. Do współpracy z SB na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej została pozyskana 14.10.1976 r. Wcześniej od 24.03.1976 była wykorzystywana, jako Kontakt Operacyjny. Prowadził ją młodszy inspektor Wydziału Paszportów KW MO w Siedlcach kapral Ryszard Sugier. Za współpracę była dwukrotnie wynagradzana (zachowało się 1 pokwitowanie). W związku z tym, że w 1981 r. podjęła pracę w innej instytucji tracąc tym zdolności operacyjne 22.04.1982 wystawiono wniosek o rozwiązaniu współpracy. W archiwach IPN zachowało się 26 mikrofilmów dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz