Gontarz Adam TW „Pierwszy” Jantypory k. Węgrowa

By | Marzec 2, 2014

Gontarz Adam s. Ksawerego ur. 01.03.1920 IPN Lu 00419/265 TW ps. „Pierwszy” Jantypory k. Węgrowa

Rolnik prowadzący własne gospodarstwo. Sołtys we wsi Jantypory pow. Węgrów. Do współpracy z UB na zasadzie dobrowolności zwerbował go mł. ref. Referatu IV UB KP MO w Węgrowie Ślebzak Wacław. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Celem werbunku było wykorzystanie jego osoby przy organizowaniu spółdzielni produkcyjnej i wyłapywania elementów reakcyjnych przeciwnych tym celom wywodzących się z PSL-u mikołajczykowskiego. Był za współpracę wielokrotnie wynagradzany pieniężnie. Zachowały się liczne jego pokwitowania na odbiór pieniędzy. Z czynnej współpracy został wyeliminowany przez UB 7 marca 1955 roku z powodu utracenia zdolności operacyjnych (utracenie możliwości docierania do osób, które by mogły prowadzić wrogą działalność). Jeszcze w latach 70-tych był w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa PRL. W archiwach IPN zachowały się 32 dokumenty dotyczące jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz