Chromiński Waldemar TW ps.”Klon” Golice k. Siedlec

By | Marzec 2, 2014

Chromiński Waldemar s. Wacława ur. 9.06.1953 IPN Lu 00415/4 TW ps. „Klon” Golice k. Siedlec kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Golice koło Siedlec. Wykształcenie Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zawód kierowca. Pozyskany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został 17.04.1975 r. Współpracę rozwiązano 6.04.1976 r. w związku z odejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 14 dokumentów odnoszących się do jego osoby.

 

Dodaj komentarz