Kowalczyk Jan TW ps. „Konrad” Łuków

By | Styczeń 5, 2014

Kowalczyk Jan s. Mieczysława ur. 25.01.1943 IPN Lu 00419/28 (74/I) TW ps. „Konrad” nr. rej. 13196  Łuków

Pracownik umysłowy (brygadzista odcinka robót melioracyjnych) Grupy Robót w Łukowie Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Międzyrzeczu Podlaskim. Do współpracy został pozyskany na zasadzie dobrowolności 20.04.1972 przez Inspektora Operacyjnego Służby Bezpieczeństwa KP MO w Łukowie plut. B. Mateńko. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Jak podają jego charakterystyki w 1972 roku odbył 9 spotkań, w pierwszym półroczu 1973 5 spotkań. Za współpracę był wynagradzany pieniężnie. Zachowały się jego własnoręczne pokwitowania na następujące sumy:

06.06. 1972 – 300zł

24.07.1972 – 300zł

21.02.1972 – 400zł

13.04.1973 – 300zł

08.09.1973 – 500zł

19.12.1973 – 200zł

02.04.1974 – 600zł

22.08.1974 – 300zł

09.12.1974 – 600zł

25,01.1975 – 500zł

28.01.1975 – 600zł

27.03.1975 – 400zł

16 września 1975 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju postanowiono rozwiązać z nim współpracę a akta przekazać do archiwum z utajnieniem na okres 30 lat. W archiwach IPN zachowało się 80 dokumentów dotyczących jego osoby. 

Dodaj komentarz