ks. Szpilewicz Piotr TW ps. „Zygmunt” diecezja siedlecka

By | Grudzień 6, 2013

ks. Szpilewicz Piotr s Jana ur. 19.05.1906 IPN Lu 00419/171 TW „Zygmunt” nr. rejestracyjny 1341. numer ewidencyjny 30407/1 Siedlce

Teczka ewidencyjna zawiera dokumenty wytworzone od 26.09.1955 do 30.05.1975. Akta były częściowo brakowane, to znaczy część z nich została skierowana do zniszczenia miedzy innymi w 1972 r.  Nie zachowały się żadne osobiście sformułowane meldunki z pracy operacyjnej w okresie od dnia dobrowolnego podjęcia współpracy. Szczegółowy opis pozyskania, okresowe raporty, korespondencja odręczna pozwalają stwierdzić, że TW Zygmunt był w pełni świadom działalności. Zachowywał zalecaną konspirację, spotykał się z kilkadziesiąt razy z oficerem prowadzącym zarówno na terenie plebanii w Dęblinie, jak i lokalach w Siedlcach i Warszawie. Nie pobierał wynagrodzenia, ale w zamian konsekwentnie żądał wsparcia w umarzaniu podatków nakładanych na parafię oraz rozbudowy cmentarza, niemniej w okresie od 26.01.1965 r. do 29.04.1974 r. przyjął 20 sztuk tzw. „paczek delikatesowych” /zachowano rachunki ze sklepów/. Zachowała się bogata prywatna korespondencja odręczna pomiędzy TW a prowadzącym go kpt. Sylwestrem Rogalewskim. Poza dość ogólnymi informacjami o zakresie przekazywanych informacji, zawartymi w raportach prowadzących TW, trudno ocenić, jakie konkretnie wiadomości były przekazywane na temat Księży Biskupów, kurii diecezjalnej oraz WSD w Siedlcach. W dokumentach zachowały się ręczne odpisy lub kopie donosów do kurii. Przyczyną zerwania współpracy był oficjalny  zakaz Biskupa Jana Mazura jakichkolwiek kontaktów z SB. 30.05.1975 r. zakończył współpracę z własnej woli i został skreślony z listy agentów.

 

 

 

 

Dodaj komentarz