Sobieski Jerzy TW ps. „Hetman” Siedlce

By | Grudzień 6, 2013

Sobieski Jerzy s. Kazimierza ur. 7.09.1941 r. TW ps. „Hetman” nr. Ew. 5937 IPN Lu 00414/847 Siedlce

Z-ca kierownika Działu Budowlanego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność do 13 grudnia 1981 r.. Do współpracy z SB zwerbował go st. sierżant SB R. Skwierczyński z WUSW w Siedlcach dnia 21.12.1981 r. na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. Zobowiązanie o współpracy z SB napisał własnoręcznie. Miał zbierać informacje o pracy działu technicznego mleczarni, sytuacji w skupie i przetwórstwie mleka, poczynaniach osób mogących prowadzić działalność antysocjalistyczną. 15.07.1987 r. za swoją zgodą został przekazany na kontakt chor. Grzegorzowi Malarzowi.!3.10.1989 r. insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach chor. G. Malarz wystawił wniosek o rozwiązaniu współpracy i przekazaniu akt do Archiwum Biura „C” DZO WUSW w Siedlcach uzasadniając go tym, że w związku z odejściem z pracy w OSM w Siedlcach i otwarciem prywatnego warsztatu ślusarskiego utracił zdolności operacyjne do Sprawy Obiektowej kryptonim „Plon”. W okresie od 20.02.1987 do 13.13.10.1989 r. odbył tylko 6 spotkań. W archiwach IPN zachowało się 40 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

 

Dodaj komentarz