Parnicki Stefan TW „Andrzej” Siedlce

By | Grudzień 6, 2013

Parnicki Stefan s Stefana 19.08.1942 IPN Lu 00415/113 TW ps. „Andrzej” Siedlce kontrwywiad wojskowy

Zwerbowany do współpracy podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. 27 grudnia 1962. Współpracę zakończono 28.05.1966 ze względu na zdemobilizowanie go do cywila jako podoficera nadterminowego. Brał pieniądz za informacje 0d 50 do 150zł są na to jego pokwitowania.

Dodaj komentarz