Robak Józef Stanisław KO Łochów

By | Październik 27, 2013

Robak Józef Stanisław s. Edwarda ur.05.02.1962 r. nr. Ew. 8436 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów

Nastawniczy przejazdu kolejowego PKP w Łochowie. Był Kontaktem Operacyjnym chor. Jana Jurzyka inspektora Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Siedlcach. Jako KO był wynagradzany pieniężnie. W jego aktach zachowały się pisane własnoręcznie pokwitowania na następujące kwoty:

2.05.1987 – 2000zł

bez daty 1000zł

 08.12.1987 – 3000zł

 30.03.1988 – 3000zł  wypłacił st. chor. Z. Nowak z Sekcji „B’ WZO KW MO w Siedlcach

01.08.1988 – 4000z wypłacił st. chor. Z. Nowak

Współpraca z nim została zakończona w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych na początku roku 1990.

 

28.09.1988 – 4000zł wypłacił st. chor. Z. Nowak 

Dodaj komentarz