Kraszewski Wiesław KO

By | Październik 27, 2013

Kraszewski Wiesław s. Stanisława ur. 19.01.1947 nr. Ew. 8295 Kontakt Operacyjny IPN Lu 00423/56-62 Łochów

Nastawniczy przejazdu kolejowego PKP w Łochowie. 015.09.1986 Chor. Jan Jurzyk inspektor WZO KW MO w Siedlcach wystawił mu Kartę Rejestracyjną. Jako Kontakt Operacyjny był wynagradzany pieniężnie. W jego aktach są własnoręcznie pisane pokwitowania na następujące kwoty wypłacone mu przez st. chor. Z. Nowaka z Sekcji „B’ WZO KW MO w Siedlcach :

30.03.1988       –           3000zł

28.09.1988       –           4000 zł,

 

15,12.1988       –           3384 zł 

Dodaj komentarz