Cielemęcki Jerzy Włodzimierz TW ps. „Patryk” Siedlce

By | Sierpień 10, 2013

Cielemęcki Jerzy Włodzimierz s. Zdzisław ur. 31.03.1951 TW ps. „Włodzimierz” nr. ew. 6508 IPN Lu 00414/809 Siedlce

Właściciel TAXI m-ki Mercedes nr. 64 z Siedlec. Do współpracy został pozyskany na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek w kraju. Zwerbował go mł. chor. T. Guziak insp. Wydz. III KW MO Siedlce 811,1982 r. 02.04.1984r. na kontrakt przejął jego insp. Wydz. II ppor. P. Piątek. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Z racji tego, że posiadał rodzinę w USA i często tam wyjeżdżał był cennym źródłem informacji na temat Polaków tam przebywających. Był wykorzystywany w Sprawach Obiektowych o kryptonimach „Turysta” i „Arizona”. SB pomagała mu, wielokrotnie w otrzymywaniu paszportu na wyjazdy zagraniczne. Dzięki jego informacjom wszczęto rozpoznanie operacyjne osób pracujących na m/s „Batory” mogących brać udział w przemycie jak i osób przebywających w USA. W 1984r. będąc turystycznie w RFN realizował zadania ogólnorozpoznawcze zlecone przez siedlecką SB. W 1988 roku podczas pobytu na wycieczce w Hiszpanii 35 osób z 40 biorących udział w wycieczce postanowiło nie wracać do kraju w tym Jerzy Cielemęcki. Mając to na uwadze i to, że podjął on starania o wyjazd emigracyjny do USA 07.07.1988r. ppor. P. Piątek st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach wystawił wniosek o zawieszeniu współpracy.19.08.1988 w notce na jego temat kpy. B. Wielogórski st. insp. Przy Z-cy Szefa ds. SB WUSW w Siedlcach napisał: (tw zgodził się na współprace nie z postawy obywatelskiej, ale do osiągnięcia korzyści osobistych i materialnych, oraz uniknięcia odpowiedzialności za przedłużanie pobytów za granicą i dokonywanych tam oszustw oraz zapewnienia sobie w przyszłości możliwości wyjazdu za granicę). W archiwach IPN zachowało się 128 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

 

Dodaj komentarz