Boguska Zofia LK krypt. „Hades” Mińsk Maz.

By | Sierpień 10, 2013

Boguska Zofia Konstancja c. Aleksandra ur. 02.01.1948  IPN Lu 00419/1948 (2864/I) LK krypt. „Hades” nr. Ew. 4929 Mińsk Maz.

 Mieszkanka Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie wyższe. Z zawodu nauczyciel. 21.04.1980 r. ppor. J. Chojnowski inspektor Wydz. II KW MO w Siedlcach z siedzibą w Mińsku Mazowieckim wystawił wniosek o opracowanie jej osoby, jako kandydatki na właścicielkę Lokalu Kontaktowego. 20.06.1980 własnoręcznie podpisała umowę o korzystaniu z jej mieszkania, jako LK codziennie z wyjątkiem niedziel w zamian za wynagrodzenie. 17.07.1985 przejął ją na kontrakt od ppor. Chojnowskiego st. insp. Wydz. II SB w Mińsku Maz. ppor. bernard Smoleński. Za udostępnianie swojego mieszkania była wynagradzana pieniężnie. W jej aktach zachowały się własnoręcznie pisane pokwitowania:

10.10.1980                   900 zł

07.12.1981                   1800 zł

26.05.1982                  900 zł

02.07.1982                  900 zł

15.12.1982                   1800 zł

19.05.1983                  1800 zł

31.12.1983                   1800 zł

14.09.1984                  4000 zł

17.07.1985                  2000 zł

31.12.1985                   4000 zł

19.01.1987                   4000 zł

30.10.1987                  4000 zł

22.03.1988                  4000 zł

23.09.1988                  4000 zł

24.03.1989                  4000 zł

29.12.1989 r. st.insp. Wydz. II SB RUSW w Mińsku Mazowieckim ppor. Marek Gugaska wypłacił jej 24 000 zł, jako należność za użyczanie swojego mieszkania SB za drugie półrocze 1989 r. i zaliczkowo za pierwsze półrocze 1990 r. W okresie prowadzenia LK udzielała też cennych dla SB informacji operacyjnych na temat środowiska nauczycielskiego między innymi ze Szkoły Podstawowej nr. 1 w Mińsku Mazowieckim. 12.07.1990 r. por. St. Szyndler st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach wystawił wniosek o rozwiązaniu współpracy z właścicielem LK „Hades” i przekazaniu akt do Archiwum Biura „C” WUSW w Siedlcach w związku z wejściem w życia rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10.05.1990 r. o reorganizacji resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN zachowało się 260 mikrofilmów z dokumentami na jej temat.

 

 

Dodaj komentarz