Błoński Waldemar TW ps. „Marek” i TW ” ps. Karol” Siedlce

By | Sierpień 3, 2013

 Błoński Waldemar s. Kacpra ur. 14.01.1956 nr. Ew. 7423 TW ps. „Marek” i TW ps. „Karol” Siedlce      

Przez długie lata budował swoją legendę działacza siedleckich podziemnych struktur solidarnościowych, mimo podejrzeń, co do jego osoby bazując na zaświadczeniu nr. 1039/07 z dnia 14.03.2007 r. wystawionemu przez IPN w Warszawie mówiącym o braku dokumentów na jego temat w archiwach IPN, z tego też względu (mimo wcześniejszych podejrzeń) jego notka biograficzna znalazła się w „Leksykonie Siedleckiej Opozycji Niepodległościowej ze szczególnym uwzględnieniem Solidarności’ autorstwa Tomasz Olko. W dn.12.06.2013 została zdjęta klauzula tajności z akt dotyczących  jego osoby i prawda wyszła na jaw. Jak podaje jego Karta Personalna: 18.03.1985 r. został zarejestrowany, jako tajny współpracownik SB przez por. Ryszarda Tomczyka oficera SB z WUSW w Siedlcach pod nr. Ew. 7423 początkowo, jako TW ps. „Marek” a następnie TW ps. „Karol”. Z racji tego, że znał wiele osób z kręgów siedleckiej opozycji i swojego udziału w akcjach organizowanych przez te środowiska robił wiele zdjęć fotograficznych, które następnie przekazywał SB. Składał też informacje na temat osób działających w podziemnych strukturach Solidarności zarówno robotniczej jak i wiejskiej między innymi na: Wiesława Zajączkowskiego, Marka Białego, Stanisława Perkę, Euzebiusza Zielińskiego, Janusza Ławeckiego, Leszka Filusa, Tomasza Olko, Mirosława Andrzejewskiego, Sławomira Musieja, Lecha Filusa czy też Bożenę Janiszewską z Warszawy. Informował też o „siedleckich wartach’ przy grobie ks. Popiełuszki oraz o odbudowie kopca Piłsudskiego w Majówce k. Siedlec dołączając do tego bogatą dokumentacje fotograficzną. Donosił też na siedlecki kler. Przyczynił się do rozbicia przez SB Krajowej Agencji Terenowej „KAT”. W roku 1986 w warszawskiej drukarni biuletynu „KAT” aresztowani, a następnie skazani zostali pochodzący z Siedlec studenci: Witold Bobryk i Przemysław Maksymiuk oraz licealista Adam Maciejczyk. W wyniku akcji SB aresztowani i skazani zostali także: Joanna Wierzbicka-Rusiecka z Warszawy, Danuta Karczewska z Augustowa i Henryk Marchewka z Gliwic. Jako TW „Marek” i TW „Karol” występuje, jako cenne źródło informacji w wielu dokumentach operacyjnych siedleckiej SB.

Poniżej fragmenty jego donosów:

Tw Marek

TW Marek1

TW Marek 2

Marek3

Marek3

Marek4

Marek5

 

 

Dodaj komentarz