Krakowski Ryszard TW ps. „Soms” Łuków

By | Lipiec 15, 2013

Krakowski Ryszard s Mieczysława ur.19.06.1950 IPN Lu 00414/39 TW „Soms” Łuków

Pracownik Zakładu Remontu Obrabiarek w Łukowie na stanowisku tokarza. Do współpracy pozyskał go na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej za ład i porządek w kraju por. Jerzy Filipiak inspektor operacyjny SB KP MO w Łukowie do Sprawy Operacyjnej kryptonim „Frez”. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Soms”. Był wynagradzany pieniężnie między innymi kwotami:

13 X 1972                   300 zł

23 XII 1972               400 zł

23 VI 1973                 400 zł

30 XI 1973                 400 zł

2 IV 1974                   500 zł

13 VIII 1974              500 zł

29 XI 1974                 500 zł

27 XII 1974               1000 zł

W 1975 roku w związku z tym, że został członkiem PZPR wystawiono wniosek o zakończeniu współpracy z perspektywą dalszego wykorzystywania. Akta zostały przekazane do Wydziału „C”  KW MO w Siedlcach. W archiwach IPN Zachowało się kilkadziesiąt mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz