Cielemęcki Henryk TW ps. „Wojtek” Siedlce

By | Maj 29, 2013

Cielemęcki Henryk s. Mariana ur. 18.06.1948 r. IPN Lu 00414/662 TW ps. „Wojtek” nr. rej. 6320 Siedlce

Magazynier w Podlaskich Zakładach Wytwórczych w Siedlcach. Pochodził z Rząrzewa gmina.09. 1982 Zbuczyn gdzie wspólnie z bratem prowadził gospodarstwo rolno-ogrodnicze. Do współpracy zwerbował go 24.09. 1982 r. st. sierż. J. Orzyłowski z KW MO w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo PRL w celu systematycznego dopływu informacji na temat antysocjalistycznej działalności w środowisku wiejskim z racji tego, że cieszy się dużym zaufaniem w środowisku wiejskim i posiada dobre kontakty z b. działaczami NSZZ RI ?Solidarność?. Był wykorzystywany w SOR „Związek”, SOR „Chłopi” 01.1985 i SOS „Spółka”. 0.1984. 26.01.1Już podczas rozmowy werbunkowej udzielił informacji na temat nielegalnych spotkań działaczy RI „S” ze wsi Bzów. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. W 1987 r. zwolnił się na własną prośbę z PZW i podjął pracę jako kierowca taxi nr. boczny 86 na postoju przy ulicy Asza w Siedlcach. Był za swoje informacje wynagradzany pieniężnie. Są jego własnoręczne pokwitowania na 2000zł z 25.01.1985 i na 2000zł 22.10.1984. 26.01.195r. wyposażony przez SB magnetofon m-ki „AMI” nagrywał spotkanie rolników indywidualnych z woj. Siedleckiego z prelegentem z Uniwersytetu Warszawskiego St. Kurowskim. W okresie współpracy przekazał kilkadziesiąt informacji w formie pisemnej i ustnej. Jego informacje SB oceniała b. pozytywnie. W 1989 roku w związku z tym, że nabył gospodarstwo rolne i uruchomił zakład produkcji pieczarek st. insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach kpt. J. Sadowski, który prowadził go od maja 1985 roku 85 wystawił wniosek o zawieszenie współpracy. W archiwach IPN zachowały się 43 mikrofilmy z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz