Bozińska Bożena Jadwiga – TW ps. „Ewa” Węgrów

By | Maj 21, 2013

Bozińska Bożena Jadwiga c. Zdzisława ur. 26.08.1957IPN 00414/305 TW ps. „Ewa” nr. ew 6668 Węgrów 

Pielęgniarka pracująca w ZOZ Warszawa Śródmieście pozyskana do współpracy 6.05.1983 w celu operacyjnego rozpracowywania pracowników służby zdrowia przygotowujących się do wyjazdu na kontrakt w Libii. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy. Do współpracy pozyskał ją St. Insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach ppor. Z. Nieciecki. Jak podaje jej charakterystyka z 10.10.1983 r. w okresie współpracy odbyła 3 spotkania. Z pracownikami SB spotykała się w warszawskich hotelach „Forum” i „Victoria”. Informacji udzielała za pieniądze. Pobrała 3000zł. Jest na to jej własnoręcznie napisane pokwitowanie datowane 6.05.1983r. W związku z tym, że nie wyjechała na kontrakt, wyszła za mąż, a jej osobą nie był zainteresowany WUSW w Siedlcach wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy. W archiwach IPN zachowało się 49 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jej osoby.

Dodaj komentarz