Pluta Ireneusz TW ps. „Jabłko” Siedlce

By | Kwiecień 17, 2013

Pluta Ireneusz s. Alojzego ur. 25.02.1954 r. IPN Lu 00414/831 TW ps. „Jabłko” Siedlce

Spawacz w WLKS Mostostal Siedlce. Do współpracy został pozyskany 25.02.1985 r. przez kpt. Janusza Jędrycha oficera SB WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności. Miał być wykorzystywany miedzy innymi do rozpracowywania figuranta kryptonim ewidencyjny „Broda” (Marian Wielgusa byłego przewodniczącego Solidarności w Mostostalu) i jako źródło informacji w Sprawie Obiektowej „Konstrukcja”. W jego aktach jest własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy z SB. 1.12.19888 r. przejął jego prowadzenie od kpt. Jędrzycha ppor. A. Zalewski. Jak podaje on w jego charakterystyce wystawionej 21.12.1988 r. do tego czasu odbyto z TW „Jabłko” 43 spotkania, na których to przekazywał informacje, które były wykorzystywane w Sprawie Obiektowej „Konstrukcja” i Sprawach Operacyjnego Sprawdzania „Ulotka” i „Reakcja”. W nagrodę za sumienną współpracę pomagano mu w przyspieszeniu wydania paszportu na wyjazd do RFN. Wniosek wystawił 24.01.1989 r. Z-ca Naczelnika Wydziału V WUSW w Siedlcach kpt. Magister Jan Łyp. 7.02.1990 r. w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-polityczną kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych wystawiono wniosek o rozwiązaniu współpracy. W IPN znajduje się 37 mikrofilmów dokumentów dotyczących jego osoby

Dodaj komentarz