Stańczuk Michał TW ps. „Bystry” Siedlce

By | Kwiecień 17, 2013

Stańczuk Michał s. Henryka ur. 6.07.1949 r. IPN Lu 00414/788 TW „Bystry” Siedlce

Kierownik Działu Zaopatrzenia w Siedleckich Zakładach Drobiarskich. Pozyskany do współpracy został 15.03.1989 r. przez kpt. M. Brzezek na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo kraju do operacyjnego zabezpieczenia SZD. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. W okresie współpracy odbyto z nim osiem spotkań. Jego informacje były weryfikowane technikami operacyjnymi i poprzez innych TW między innymi przez TW „Bartek”, „Krzysztof”, „Nowak” i „Borkowski”. Wniosek o zakończeniu współpracy z TW „Bystry” wystawiono 16.01.1990 r. W jego aktach zachowało się 47 mikrofilmów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz