Okoń Józef TW ps. „Ewa” Łuków

By | Kwiecień 15, 2013

Okoń Józef s. Jana ur. 2.01.1934 IPN Lu 00414/786 TW „Ewa” Łuków

Felczer medycyny. Pracownik ZOZ w Łukowie. Do współpracy pozyskał jego st. insp. SB RUSW w Łukowie por. Jan Łyp na zasadzie dobrowolności do Sprawy Obiektowej kryptonim ?Relaks?. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim ?Ewa?. Był wynagradzany pieniężnie. Jest własnoręcznie napisane przez niego pokwitowanie na odbiór 5025 zł (pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych) datowane na 29,12.1984 r. W związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-polityczną w kraju, reorganizacją resortu i tym, że TW pod koniec 1989 r. zaczął unikać spotkań 10.01.1990 r. wystawiono wniosek o rozwiązaniu współpracy. W aktach zachowało się 35 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz