ks. Proniewicz Wiesław TW ps. „Stasiek” i „Carlus” diecezja siedlecka

By | Kwiecień 5, 2013

TW „Stasiek” ks. Proniewicz Wiesław s. Franciszka ur. 25.01.1943 IPN Lu 00419/1707 diecezja siedlecka

Ksiądz z Diecezji Podlaskiej, czyli Siedleckiej. W 1967 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach. Jak podaje jego charakterystyka z 21.12. 1982r. wystawiona przez Inspektora Wydziału IV KW MO w Białej Podlaskiej ppor. Mariana Prokopiuka.: (po uzyskaniu święceń kapłańskich otrzymał nominację na wikariusza parafii Terespol, gdzie w dniu 28 lutego 1968 roku wstąpił do KK Caritas. W czasie swojej pracy kapłańskiej w różnych parafiach diecezji siedleckiej dał się poznać jako kapłan stwarzający sytuacje konfliktowe z administratorami parafii. Od połowy września 1979 przebywa na rocznym urlopie zdrowotnym. Na zaproszenie wikariusza generalnego diecezji Fulada Paula Bruschela za zgodą Episkopatu Polski wyjeżdża do pracy w tej diecezji skąd wrócił po upływie miesiąca czasu. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskany został 21 czerwca 1974 na zasadzie dobrowolności. W czasie współpracy przekazywał informacje posiadające wartość operacyjną, prawdziwe i obiektywne, za które był wynagradzany pieniężnie 17 razy na łączną kwotę 32.874 zł. W 1975 roku zawieszono z nim współpracę na okres 6-ciu miesięcy, którą następnie podjęto ponownie. W pierwszym półroczu 1978 składa rezygnację z funkcji prezesa Zarządu KK „Caritas”, z której to organizacji występuje w 1980r.W 1978 zrezygnował z utrzymywania kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa, lecz w czasie rozmowy przeprowadzonej 31.07.1979r. wyraził zgodę na dalszą współpracę. W dniu 10.01.1979r. został przekazany Dep. I MSW w związku z planowanym wyjazdem do pracy w RFN, a materiały zostały złożone w archiwum (występuje tam pod pseudonimem ?Carolus?). Ponownie pozyskany został do współpracy z SB 04.08.1982r.Na spotkaniu tw przekazuje ustnie informacje odnośnie sytuacji w kurii i dekanacie włodawskim, charakteryzuje postawę i zachowanie znanych mu księży, udostępnia do wglądu dokumenty otrzymywane od Kurii. Jest dobrze związany ze Służbą bezpieczeństwa)

Takich charakterystyk zachowało się w jego aktach kilkanaście. TW był wykorzystywany do:

1) Zabezpieczenie dopływu informacji z przebiegu konferencji dekanalnych i rejonowych, spotkań i narad duchowieństwa, rekolekcji, pobytu biskupów i kurialistów siedleckich oraz ważniejszych uroczystościach kościelnych jak również świeckich z udziałem kleru

2) Informowanie o sytuacji w parafiach, dekanatach i inicjatywach pracujących tam księży

3) Rozpoznawanie naboru do Wyższych Seminariów Duchownych i zakonów oraz planów z zakresu pracy duszpasterskiej z młodzieżą

4) Sondowanie opinii kleru na temat bieżącej sytuacji społeczno politycznej w kraju

5) Rozpoznawanie inicjatyw środowiska wiejskiego w zakresie tworzenia samorządu wiejskiego i ewentualnych inicjatyw byłych aktywistów „S” RI

6) Ujawniania faktów docierania działaczy opozycji do księży dekanatu i ewentualnych zamiarów przeciwnika

7) W miarę możliwości prowadzenie działalności dezintegracyjnej w stosunku do księży wrogo ustosunkowanych do założeń ustrojowych kraju.

Z jego charakterystyk wynika, że do stycznia 1980r. odbył 65 spotkań z prowadzącymi go oficerami SB. Do RFN wjechał pod koniec 1979r.do pracy duszpasterskiej w diecezji Fulada.1 lutego 1980r. Jeszcze jako KO przed ponownym przekwalifikowaniem na TW pracując w 1982 w parafii Dołhobrody (Biała Podlaska) spotykał się i udzielał informacji oficerowi SB z WUSW w Białej Podlaskiej por. Prokopiukowi. 21.11.84 przejął go od niego na kontakt st. sierż., SB RUSW w Łukowie A. Hawryluk (Biała Podl). Zachowały się dokumenty zakupów przekazywanych jemu prezentów:

18.12.1983  kwiaty                 250zł              przekazał         ppor. Prokopiuk

19.12.1984  kryształ               2450zł-           przekazał         st. sierż. A. Hawryluk

20.01.1985  kwiaty                385                 przekazał         ppor. A. Hawryluk

13.12.1985  zegar                  2800               przekazał         ppor. A. Hawryluk

09.02.1987 kaseta                2800               przekazał         ppor. A. Hawryluk

Jako kapłan pracował w wielu parafiach między innymi w Terespolu, Łosicach, Maciejowicach, Stoczku Łukowskim, Sterdyni, Parysewie, Dołhobrodach, Włodawie, Wandowie, Grębkowie.

Jak podaje jego charakterystyka z 15.12.1989r. w związku z tym, że TW radykalnie zmienił swoje poglądy polityczne, czynnie zaangażował się podczas wyborów do Sejmu i Senatu i podczas ostatniego spotkania kategorycznie odmówił dalszej współpracy Inspektor SB RUSW w Łukowie ppor. K. Mańko wystawił wniosek o rozwiązanie współpracy i przekazanie jego akt do archiwum.       W archiwach IPN zachowały się liczące kilkaset stron jego akta.

 

 

Dodaj komentarz