Anusiewicz Henryk TW ps. „Paweł” Mokobody następnie Siedlce

By | Marzec 11, 2013

TW „Paweł” Anusiewicz Henryk s. Władysława ur. 01.04.1938 IPN Lu 00414/1034 Mokobody następnie Siedlce

Został pozyskany do współpracy 6 IX 1969r. przez por. Michała Stefańskiego oficera SB KP MO w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej do operacyjnego rozpracowywania parafii Mokobody i jej proboszcza ks. Jana Urbana oraz przejawów wrogiej działalności przeciwko PRL na terenie gminy i ujemnych zjawisk w gospodarce. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. 6.04.1971 jego prowadzącym został por. Józef Piekarczyk a następnie od 10.10.1972 ppor. Antoni Kiryluk (oficerowie SB z KP MO w Siedlcach).8.01.1974 r. ppor. Kiryluk wystawił wniosek o rozwiązaniu współpracy uzasadniając go tym, że: tw miał niewłaściwy stosunek do utrzymywanych z SB kontaktów, jego strona etyczno-moralna pozostawia wiele do życzenia po przez nadużywanie alkoholu i częste awantury w domu i miejscach publicznych, pond to dwukrotnie się zdekonspirował będąc w stanie nietrzeźwym przed funkcjonariuszami MO z Mokobod (pierwszy raz w 1971r. i drugi w 1973r). W 1987r.  z racji tego, że posiadał rodzinę w Wielkiej Brytanii opinia o nim zmieniła się diametralnie i został ponownie zwerbowany do współpracy z SB w celu kontrwywiadowczego rozpoznania kierunku brytyjskiego (SOR ?Tamiza?) w dniu. 15.12.1987 przez por. Orzyłowskigo st. Inspektora Wydziału II WUSW w Siedlcach. Podobnie jak za pierwszym razem pozyskany został na zasadzie dobrowolności. SB pomagało jemu w otrzymywaniu paszportu na wyjazdy zagraniczne. Był także wynagradzany pieniężnie. Są pokwitowania na następujące kwoty:

4IX1969 – 100zł,

 9VI1971 – 500zł

31.12.1988 – 5000zł

21.12.1989 – 25000zł

23.01.1990 – 15000zł

To, że jego współpraca oceniana była bardzo pozytywnie świadczy zwiększenie o 10000zł wnioskowanego wynagrodzenia z grudnia 1989r. przez Naczelnika Wydziału II WUSW w Siedlcach.

Ostatnie jego wynagrodzenie, jakie pobrał datowane jest na 23.01.1990 – 15000zł.W archiwach IPN znajduje się 85 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz