Krasuski Zygmunt TW ps. „Paweł” Zaolszynie

By | Marzec 11, 2013

Krasuski Zygmunt s. Leona ur. 03.05.1952 IPN Lu 00414/214 TW ps. „Paweł” Zaolszynie

Rolnik zamieszkały w Zaolszyniu. Pozyskany do współpracy 27.08.1979 (miał być wykorzystywany w sprawie Operacyjnego Sprawdz. Kryptonim „S-1”). Udzielał informacji na temat Krzysztofa Borkowskiego.

Siedlce 12.11.79r  Oświadczenie (napisane własnoręcznie)

Zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy faktów i treści rozmów z pracownikiem Służby Bezpieczeństwa Zygmunt Krasuski.  Odebrał oświadczenie ppor. mgr R. Maciaszczyk.

Siedlca 19.12.1979 Zobowiązanie (napisane własnoręcznie)

Ja Krasuski Zygmunt zobowiązuje się do udzielania pomocy Służbie Bezpieczeństwa. Fakt ten zachowam w ścisłej tajemnicy. Wszelkie informacje interesujące SB będę przekazywał zgodnie ze stanem faktycznym w formie pisemnej podpisując je pseudonimem „Paweł”.

Zobowiązanie odebrał ppor. Mgr R. Maciaszczyk.

  15.11.1980 rozwiązano współpracę

Dodaj komentarz