Sągol Mieczysław TW ps. „Mietek” Siedlce

By | Marzec 11, 2013

Sagol Mieczysław s. Aleksandra ur. 27.09.1929 IPN Lu 00419/36 TW ps. „Mietek” Siedlce kontrwywiad wojskowy

8.02. 1974 został pozyskany w wojsku przez ppor. Dębińskiego z kontrwywiadu wojskowego w sprawie figurantki „Sprytna” podejrzanej o współpracę z wywiadem RFN. Był wynagradzany pieniężnie. 7.09.1974 dostał 500 zł. 25.11. 1975 rozwiązano współpracę z powodu zakończenia odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Dodaj komentarz