Zielińska Barbara TW ps. „Karol” Siedlce

By | Marzec 11, 2013

Zielińska Barbara c. Mariana ur. 12.02.1950r. IPN Lu 00414/971 TW ps. „Karol” Siedlce

Recepcjonistka Zajazdu „Hetman” w Siedlcach. Do współpracy została pozyskana 17 grudnia 1983r. Współprace zwieszono w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych 10.05.1990r. Była wynagradzana pieniężnie (są jej pokwitowania)

21.02.1986       –           3000zł

2912.1986r.      –           3000zł

17.06.1987       –           3000zł

24.12.1987r.     –           4000zł

25.02.1988r.    –           4000zł

22.04.1988r.    –           5000zł

17.06.1988r.     –           4000zł

05.12.1988r.     –           2000zł

24.02.1989r.    –           10 000zł

21.12.1989r.     –           15 000zł

Jak podaje jej charakterystyka z 24.05.1990r. tw była wykorzystywana do kontrwywiadowczego zabezpieczenia woj. siedleckiego oraz penetracji środowiska przestępczego przebywającego w Zajeździe, w którym pracowała, jako recepcjonistka. W okresie współpracy z tw odbyto 41 spotkań.

Dodaj komentarz