Jeznach Krzysztof TW ps. „Jery” Siedlce

By | Marzec 11, 2013

Jeznach Krzysztof s. Tadeusza ur. 1.01.1946 IPN Lu 00419/1851 TW. „Jery” Siedlce

Wykształcenie średnie. Członek ZSL. Pochodzenie inteligenckie. Zatrudniony w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych  w Siedlcach na stanowisku st. inspektora ds. organizacji pasz. 20.09.1978 własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy i przyjął pseudonim „Jery”. Był wynagradzany pieniężnie są zachowane jego własnoręcznie napisane pokwitowania:

18.04.1979                  1000zł

12.01.1980                   1000zł

17.11.1980                   1500zł

26.11.1981                   2000zł

21.03.1982                  1500zł

19.04.1983                  2000zł

17.12.1984                   3000zł

20.09.1984                  3000zł

17.12.1984                   3000zł

28.01.1985                  3000zł

5.11.1985                     3000zł

18.12.1986                   4000zł

27.11.1987                   5000zł

7.06.1988                    6000zł

23.02.1989                  8000zł

20.09.1989                  3000zł

Jak podaje jego charakterystyka z 16 marca 1981: na spotkania stawiał się punktualnie. W okresie dotychczasowej współpracy odbyto z nim 28 spotkań, w wyniku których otrzymano tyle samo informacji operacyjnych. W 9 wypadkach tw informacje opracował własnoręcznie. Jego informacje były wykorzystywane w ramach Sprawy Obiektowej „Plon” oraz Sprawy Obiektowego Sprawdzenia „Łubin” i „Sól”. Informacje były sprawdzane przez inne jednostki sieci TW, KO i KS. Był wykorzystywany do:

-ujawniania nieprawidłowości w działalności gospodarczej SKR-ów i ZGR-ów, w szczególności na odcinku hodowli bydła i trzody

– ujawnianie i rozpoznawanie faktów niosących znamiona dywersji i sabotażu

– ustalanie i rozpoznawanie tła i przyczyn ewentualnych konfliktów występujących w środowisku wiejskim

– ustalanie w środowisku, miejscu pracy i zamieszkania, osób o wrogich postawach politycznych oraz rozpoznawanie tych osób

– ustalanie i rozpoznawanie przejawów organizowania nieformalnych struktur samorządowych na wsi, faktów docierania na nasz teren działaczy „KSS-KOR”, ROPCiO, kolportażu literatury bezdebitowej, powiązań z klerem katolickim i przedstawicielami innych wyznań oraz nastrojów niezadowolenia występujących w środowisku wiejskim.

– uzyskiwanie informacji dla potrzeb innych pionów SB i MO

(opisał to Kierownik Sekcji Wydziału IV KW MO w Siedlcach por. Z. Paska)

Charakterystyka z 26.01.1981 podaje, że w 1980r odbyto z tw 10 spotkań, uzyskując 7 informacji ustnie i 1 pisemnie.

W kierunkowym planie pracy tw doszły nowe punkty takie jak:

– ustalanie i rozpoznawanie przejawów działalności elementów i zorganizowanych grup antysocjalistycznych głównie na wsi i w środowisku wiejskim

– ujawnianie i rozpoznawanie przejawów i form działalności byłych członków NSZZ „S”  i NSZZ RI „S”

Takie charakterystyki były pisane co roku. Ostatnia jest z 07.02.1990 i mówi, że tw został pozyskany dobrowolnie we wrześniu 1978 na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek w kraju. W trakcie współpracy był wynagradzany pieniężnie. Informacje przekazywał w formie ustnej i pisemnej. Był kontrolowany przez inne osobowe źródła informacji oraz środki techniki operacyjnej. W 1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i zmianami w resorcie spraw wewnętrznych tw ?Jery? utracił zdolności operacyjne. W związku z powyższym postanowiono z wymienionym zawiesić współpracę na okres 1 roku a akta przekazać do archiwum. Podpisał to kapitan Z. Paska. Zachowała się jego akta osobowe i teczka pracy licząca 307 stron

Dodaj komentarz