Doktorski Andrzej TW ps. „Edward” Węgrów

By | Marzec 11, 2013

Doktorski Andrzej s. Lucjana ur. 30.05.1952 IPN Lu 00414/753 TW ps. „Edward”Węgrów

Nauczyciel z Węgrowa pozyskany do współpracy do sprawy obiektowej kryptonim „Sekwana” (w tym wypadku chodziło o Belgię) przez Inspektora Wydz. II KW MO Siedlce ppor. Jana Łypę. 10.11.1978r. napisał własnoręcznie zobowiązanie współpracy. Pierwszy raport złożył jeszcze jako kandydat na TW 23.10.1978. 29.08.1979r. przejął go na kontakt Insp. Wydz. II KW MO w Siedlcach ppor. Zb. Piwoński. W trakcie współpracy odbył z TW tylko 11 spotkań w związku z nawałem pracy. Są zachowane pisane własnoręcznie przez niego pokwitowania na odbiór pieniędzy za udzielane informacje.

07.06.1979                  1000zł

21.02.1980                  1000zł

28.10.1984 od por. Piwońskiego przejął go na kontakt St. Insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach kpt. Ryszard Maciaszczyk. W styczniu 1986r. został przekazany na łączność do RUSW w Węgrowie. Tam prowadził go Inspektor SB RUSW plutonowy Gołębiowski. We wrześniu 1987r. wystawiono wniosek o czasowe zawieszenie współpracy w związku z wyjazdem do pracy w Wołominie.

23.10.1989r. wystawił on wniosek o rozwiązanie współpracy z TW i przekazanie jego akt do archiwum.

Dodaj komentarz