Furman Julianna – LK „Zaułek” Siedlce

By | Marzec 11, 2013

LK „Zaułek” Furman Julianna ur. 13.02. 1931 IPN Lu 00414/1050 Prowadziła LK „Zaułek” przy ul. Pułaskiego w Siedlcach Siedlce

11.05.191r. podpisała umowę na prowadzenie lokalu kontaktowego w zamian za wynagrodzenie w wysokości pięćset złotych miesięcznie. Są pokwitowania odbioru pieniędzy innymi za:

I Kwartał 1982 1500zł,

I kwartał  1985 w wysokości 4500zł,

ze stycznia 1985r na kwotę 3000zł za korzystanie z mieszkania w XI i XII 1984r,

za II kwartał 1985 w wysokości 4500zł,

za III kwartał  1985 na kwotę 4500zł,

zaIV kwartał 1985r na kwotę 4500zł,

za III kwartał 1986 4500zł,

za I, II i III kwartał 1987 15000zł.

W 1988 roku w związku z wyjazdem do USA wystąpiła z prośbą aby wypłacono jej zaliczkowo 18000zł (po 6000zł za kwartał) za korzystanie z jej lokalu w II, III i IV kwartale tego roku. Prośbę załatwiono pozytywnie

Dodaj komentarz