Kuligowski Wacław LK krypt. „Oaza” Siedlce

By | Marzec 11, 2013

Kuligowski Wacław s. Antoniego u. 13.07. 1944  IPN Lu 00419/1515 LK krypt. „Oaza” Siedlce

Dysponent lokalu kontaktowego kryptonim „Oaza” (dwa trzypokojowe służbowe mieszkania Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach przy ul. Ściegiennego 9/15 mieszkania nr.13 I p i nr. 46 II p)  Został zwerbowany 20.08.1978 r, jako dysponent mieszkania i podpisał umowę na umożliwienie korzystania 4-6 razy w m-cu przez całą dobę z dwóch lokali nr. 13 i 46 przy ul. Ściegiennego 9/15. w zamian za ekwiwalent miesięczny w wysokości 300 zł. Zwerbował go ppor. J. Tetrycz. Jest napisanych własnoręcznie przez niego 6 pokwitowań na kwoty po 900 zł i 8 na kwoty po 1800 zł Pokwitowania są za okres od 28.08.1978 do 29.12.1983. Współpraca nie była możliwa gdzieś od połowy, 1984 gdy te mieszkania zostały zajęte przez pracowników Stalchemaku w związku z kłopotami mieszkaniowymi. Od 1987.09.10 za jego akceptacją zaczął go prowadzić por., St. Szyndler. Jeszcze 19.10.1989 sb prowadziło z nim rozmowy na temat LK „Oaza” odpowiedział wtedy, że w najbliższym czasie nie zanosi się na to, aby jakiś lokal przy Ściegiennego 9/15 został zwolniony. 20.11.1989 wydano postanowienie o zakończeniu korzystania z LK „Oaza” w związku z tym, że w najbliższym czasie nie zanosi się na to, aby zostało zwolnione tam jakieś mieszkanie. Mieszkanie nr. 13 przy ul. Ściegiennego 9/15 było wykorzystywane czynnie od 18.08.1978 do 30.06.1984. W tym lokalu odbywały się spotkania z następującymi TW „Berta” nr. rej 922, „Kazimierz” 3852, „Delpor” 3596, „Ola”

Dodaj komentarz