Artowicz-Uziak Maria TW ps. „Zbyszek” Siedlce

By | Luty 13, 2013

Artowicz-Uziak Maria c. Zygmunta ur. 1.02. 1952 IPN Lu 00414/721 TW „Zbyszek” Siedlce

 Zam. Sokołów Pdl. Pracowała w PSS „Społem „  Siedlce jako dekoratorka Pozyskana do współpracy 16. 03. 1983r. Pełniła w tym czasie funkcję sekretarza PAX. Informacje o PAX-ie wykorzystano w sprawie  obiektowej „Legitymiści”. Współpracę zakończono 11.12. 1989  i jej akta przekazano do archiwum

Dodaj komentarz