Terlikowska Teresa TW ps. „Tarnowski” Siedlce

By | Grudzień 10, 2012

Terlikowska Teresa z domu Pawluczuk 14.01.1953 IPN Lu 00414/579.TW „Tarnowski” Siedlce

 Technolog żywności w Zakładach Jajczarsko Drobiarskich w Siedlcach. Współpracę podjęła

 07.01.1982. Koniec współpracy 25.09.1989. Była kontrolowana przez TW „Borkowski” i TW

 „Krzysztof”.

Dodaj komentarz