TW „Student”

By | Grudzień 10, 2012

TW „Student” Lewandowski Waldemar Stefan s.Stanisława ur.2.09.1952 IPNLu00414/72 WSRP Siedlce

9.06.1974 został pozyskany. Złożył duże sprawozdanie z 260 warszawskiej pielgrzymki do Częstochowy z uwzględnieniem znajomych (studentów) z Siedlec i innych miast – lista nazwisk z adresami, lista z nr. rejestracyjnych samochodów osobowych towarzyszących pielgrzymce. Pisał dzienne sprawozdania, o tym co ksiądz głosił na kazaniach. Po roku nie studiował, ale przebywał w Siedlcach. Był wynagradzany pieniężnie.

28.11.1977  300 zł. wypłata za stawienie się na rozmowę i zwrot kosztów przejazdu

15.08.1977r. 1000zł.

9.08.1976 w jego charakterystyce napisano, że odbył 54 spotkań. Był wynagradzany pieniężnie 21 razy między innymi

18.10.1977 r. zakończono współpracę z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

 

Dodaj komentarz