Zielińska-Kowalczyk Hanna Maria TW ps. „Ryszard” Siedlce

By | Grudzień 10, 2012

Zielińska-Kowalczyk Hanna Maria c. Euzebiusza ur. 29.03.1953  IPN Lu 00414/668 TW ps. „Ryszard”Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Niepracująca bez zawodu, w trakcie rozwodu mąż przebywał w Zakładzie Karnym. Matka dwójki dzieci. Pozyskiwano ją do kontrolowania poczynań SOR „Skryci” i Euzebiusza Zielińskiego. Została pozyskana 1985.11.19. W trakcie pozyskiwania opowiadała o kontaktach E. Zielińskiego z Markiem Biały i Bogdanowiczem, który przyszedł w celu udzielenia mu pomocy w sformułowaniu pisma odwoławczego do dyrektora jego Zakładu Pracy oraz skargi do KC PZPR i Prokuratora Generalnego. Wszyscy wymienieni zredagowali powyższe dokumenty, a następnie przepisali je na maszynie, którą dysponował, E. Zieliński. Ponadto słyszała też tzw. Radio „S” emitowane było z ul. Pułaskiego do momentu, gdy SB nie zagrażała temu miejscu. Kandydat napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy obierając pseudonim „Ryszard” Pozyskał ją inspektor Wydz. V chor. Ryszard Piłatowicz. 1985.11.19 złożyła raport na swojego brata Euzebiusza informując miedzy innymi o tym, kogo u niego widziała, o tym, że posiada on maszynę do pisania i o jego dyżurze 1 listopada na siedleckim cmentarzu. Opowiada też o radiu ?S?, które nadawał wg niej na ul. Pułaskiego, a obecnie nadaje z któregoś wieżowca na ul. Młynarskiej. Dowiedziała się też, że na początku roku dysponowali jednym nadajnikiem, który był przystosowany do fonii TV a teraz mają dwa, z których tylko jeden jest wykorzystywany wie też, że jako obudowa nadajnika jest w postaci obudowy normalnego radia. W aktach są napisane własnoręcznie przez nią zobowiązanie o współpracy. Arkusz wypłat i świadczeń na rzecz osobowego źródła informacji. ( na pobraną gotówkę są jej własnoręczne napisane pokwitowania) przedstawia się w sposób następujący:

1985.11.02        trzy tysiące     wypłacił chor. R. Piłatowicz

1986.02.25       trzy tysiące     jw.

1986.05.03       cztery tysiące  jw.        

W maju 1986 Tw „Ryszard” nr. Ew. 7831 odmówił dalszej współpracy bez podawania motywów swojej decyzji. Podejmowane próby kontynuowania współpracy nie przyniosły żadnych rezultatów i  st. chor. Ryszard Piłatowiczw wystawił wniosek o rozwiązanie współpracy

Charakterystyka pracy TW ps. Ryszard”:

TW „Ryszard” został pozyskany przez st. chor. Ryszarda Piłatowicza w dniu 1985.11.19. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o E. Zielińskim działaczem NSZZ „S”. W trakcie współpracy odbyto 14 spotkań w trakcie, których uzyskano informacje do sprawy op. rozp. kryptonim „Skryci”. Spotkania odbywały się w różnych punktach miasta. Informacje uzyskiwane przez tw były wartościowe pozwalające na podejmowanie dalszych działań w stosunku do działaczy „S”. W maju 1986 tw odmówił dalszej współpracy z SB. Wnioskuje o rozwiązanie współpracy z tw. PS. „Ryszard”. Podpisał  st. chor. Ryszard Piłatowicz.

          

Dodaj komentarz